Mezitli apartman yöneticiliği

Apartman Yöneticiliği Görevi Nasıl İcra Edilir

Mezitli apartman yöneticiliği

Mezitli apartman yöneticiliği, Çağımız birçok yeni gelişmelere sahne olmuştur. Bu gelişmelerden biri de ortaya çıkan apartmanlar ve büyük site yerleşimleridir. Apartman yaşamı beraberinde yeni yükümlülükleri getirmektedir. Özellikle çok meskenli bir niteliğe sahip olması nedeniyle karmaşık işler ve bu işleri bir elde toplayıp sistematik bir biçimde yürütecek bir başkana ihtiyaç duyulmaktadır. Gözde bilgisayar mesken konusundaki bu ihtiyacı fark ederek Mezitli apartman yöneticiliği alanında kadro oluşturmuştur. Biz biliyoruz ki kat malikleri olarak yaptığınız işlerin külfeti bazen sizlerin yaşam kalitesini düşürmekte. Gerek çok kişiyle uğraşmak yorucu olmakta gerekse Kat Mülkiyeti Kanununun getirdiği teferruatlar apartman yöneticiliğini karmaşıklaştırabilmekte.

Mezitli apartman yöneticiliği bir seçime dayanmaktadır. Böyle bir görevi üstlenmeye niyetli kişi öncelikle bir yönetim planı oluşturmalı ve daha sonra da bu planı apartman genel kuruluna onaylatmalıdır. Bu prosedür Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 35. Maddesince zorunlu kılınmıştır. Ayrıca yine bu maddeye göre Mezitli apartman yöneticiliği geniş görev sorumluluklarını da beraberinde getirmektedir. Yönetici görev süresince apartmanda yapılacak bütün masraflardan muaftır. Tabii buna mukabil görev ve sorumluluklarınızı muntazam bir biçimde yerine getirmeniz beklenecektir. Aksi takdirde görev ihmali gerekçesiyle suçlanabilirsiniz de. Biz size Kat Malikleri Kanunu hakkında hukukçularımızca gerekli bilgilendirmeler yapabilmekteyiz. Hatta web sitemizde de konuya dair bilgilere yer vermekteyiz. Tabii detay gerektiren durumlar olacaktır. Bu konuda tavsiyemiz bizimle telefon ve mail adreslerimiz üzerinden irtibata geçmeniz olacaktır.

Mezitli apartman yöneticiliği

Şayet mükellefiyetiniz olmayan konularda mükellef addedilmek istemiyorsanız, yahut yasal müeyyideler hakkında bilgi edinerek yersiz yere suçlanmak istemiyorsanız şunlara dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Mezitli apartman yöneticiliği süresince apartman için yaptığınız tüm işleri faturalandırın veya fişlendirin. Fatura ve fiş verme kapsamında olmayanlar var ise gider pusulası düzenleyiniz. (KMK, madde:36) Öte yandan yöneticiliğiniz süresince para ve avans toplamış iseniz, gerektiğinde ihtiyaca harcamak üzere bir bankada kendi adınıza açtığınız apartman yöneticisi sıfatı taşıyan bir hesaba yatırın. (KMK, madde 35) şayet Mezitli apartman yöneticiliği görev süreniz doldu ise elinizdeki defter ve belgeleri yeni yönetime bir tutanakla teslim etmelisiniz. (KMK, madde 32). Bu prosedürleri yerine getirmediğiniz takdirde ceza mahkemelerinde yargılanma durumunuz söz konusu olabilir.

Bu gönderiyi paylaş