Mezitli Yönetim

Apartman Yöneticiliği Hizmeti Ne Gibi Avantajlar Sağlıyor?

Apartman yöneticiliği hizmeti pek çok avantaj sağlamaktadır. Bu avantajlar arasında her türlü ayrıntı,
apartman sakinleri yerine düşünülecektir. Apartman yönetimi, apartman sakinlerinin arasında
seçildiği takdirde bazı tatsız olaylar da yaşanabilir. Apartman yöneticisi ne kadar şeffaf bir yönetim
uygularsa uygulasın bazı durumlarda kayırmacı olduğu düşünülebilir. Ayrıca apartman idaresinde,
hesaplarda bazı dairelerce kuşku uyandıracak hareketlere sebep olabilir. Bu durum, yüz yüze bakan
komşuların arasının açılmasına da sebep olabilecektir. Bu nedenle, apartman idaresinin dışarıdan
seçilmesinin önemi oldukça büyüktür. Apartman içerisindeki huzur ortamının oluşmasına da hizmet
edecektir.

Apartman Yönetiminde Gerekli Olan Bilgi Birikimine Sahip Olmak
Apartman yönetiminde bazı bilgi birikimleri önem taşır. Apartman mevzuatına hâkim olmak bu
konuda istenilen özellikler arasındadır. Bazı apartmanlarda güvenlik bulunmaktadır. Apartmanın
temizlik işlerinden sorumlu kişiler de bulunacaktır. Böyle durumlarda bu kişilerin maaşının ödenmesi,
SGK girişlerinin yapılması gereklidir. Bu türlü hususlarda en ufak bir atlama, cezai yaptırımlarla
sonuçlanabilir. Bu cezai yaptırımlar, apartman giderlerini arttıracak ölçüde büyük mali sorunlara yol
açabilir. Bu nedenle apartman yöneticisinin kanuni konularda titiz ve bilgi sahibi olması beklenir.
Apartman dışından gelen bir yönetim bu konuda uzmanlaşmıştır.

Apartman Yönetiminde Bilgi Sahibi Şirketlerle Çalışmak
Apartman yönetiminde dışarıdan atanacak profesyonel şirketlere ihtiyaç duyulur. Bu şirketlerin her
konuda bilgi sahibi bir denetim sistemi bulunur. Ayrıca, apartman içerisinde oluşacak teknik bir arıza
için geniş servis ağları mevcuttur. Bu yönden tercih edilirler. Firmamız, apartman yönetimi hususunda
deneyimli ve mevzuata hakim olan bir kuruluştur. Mali ve hukuki konularda en ufak bir atlama
yaşanmayacaktır. Toplanan aidatlar son derece optimal bir şekilde değerlendirilir. Gelir gider
tabloları, tüm apartman sakinlerince incelenebilir. Şeffaf ve dürüst çalışma hizmetimiz söz konusudur.

Apartman Sakinlerine Verilen Güven
Site ve apartman yönetimi üzerine uzun yıllar hizmet veren kuruluşumuzun temel hedefi, güven
vermektir. Bu konuda tüm hesaplarımız, rahatlıkla incelenebilir. Yapılan harcama kalemleri, tüm
apartman sakinlerinin bilgisine sunulur. Apartmanda oluşabilecek arızalara hemen müdahale
edilmesi, hızlı ve güvenilir hizmet anlayışımız söz konusudur.

Apartmanda Yönetici Olmasının Ne Gibi Avantajı Var

Büyük şehirlerdeki yerleşim yerlerinin daha az alanlara daha çok ev ve insan  sığdırabilmek için
yapılan apartmanların yaygınlaştığı şu günümüz şartlarında yönetimsel ihtiyaçların ortaya çıktığı
görülmüştür. Bununla birlikte bu kalabalık yaşam alanlarını yönetecek, insanların güvenliğini
sağlayarak çeşitli kurallar  yardımı ile asayiş ve sükûneti sağlayacak, yaşamı kolaylaştırıcı ve uyum
içinde yaşatmayı amaç güdecek bir yönetici seçilir.  Yönetici huzuru sağlar ve kimsenin birbirini
rahatsız etmeden yaşanan bir site ya da bina olmasına yardımcı olur. Yönetici aidat ve giderleri
hesaplayarak ödemeleri yapar ve gerekli durumlarda yapılacak tadilat ve ustalık işleri ile ilgilenir.

Kalabalık Yaşam Alanlarında Yönetim
Yöneticisi olmayan site ve apartmanların yaşadığı sıkıntıların neler olduğunu az çok biliyoruz.
Apartmanda yaşayan kimselerin uyuşmazlık ve tatsızlıklar yaşaması karşısında  huzur
sağlanamamaktadır.  Bu yüzden her apartmanın bir yöneticisi olmalıdır ve bu yöneticinin bina sakini
olmamasına dikkat edilmesi site sakinlerinin yararına olacaktır.  Bu tür hizmetler veren firmaları
araştırırken en profesyonel ve tecrübeli yöneticiler sağlayan şirketlerin varlığından yararlanmak
gerekir. Apartman yönetmeliği hakkında bilgi sahibi bir şirketin verdiği hizmet doğrultusunda
apartmanınızın yönetimini devretmeniz halinde güven ve huzur içinde yaşantınızı sürdürebilirsiniz.

Yönetimsel Yeni Bir Oluşum
Ülkemizde yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan yöneticilik firmalarını  araştırırken profesyonel hizmet
almaya özen gösterin. Çünkü site içinden birinin yöneticilik yapması olumsuz bir takım şeylere
sebebiyet vermektedir. Örneğin yöneticinin komşulardan aidat alamaması halinde komşuluğunun da
bozulma tehlikesiyle karşı karşıya kalmakta ve bu sebepten dolayı mahkemeye verememektedir. Ama
şirketten istenilen bir yöneticinin profesyonelce yöneteceği site ya da apartmanın aidat
toplanmasında ya da giderlerin hesaplanmasında hiç bir tatsızlık çıkmadığı görülmektedir.
Profesyonel olarak yöneticilik yapan firmaların hukuksal olarak da büyük bir sorumluluğun altına
girdiği ve bu işi kanunlara uygun bir şekilde yaptıkları görülmektedir.  Yönetici firmalar bu işi belli bir
bedel karşılığında yapmaktadır.  Her ay sonu faturasını getirip ücretini aldıktan sonra devlete vergisini
öder.
Sorunsuz Bir Yönetim
Kat kanununa ve risk analizine göre uyulması gereken kurallar vardır ki uyulmadığı takdirde yaptırım
uygulanarak sorun ortadan kalkar. Apartman komşulardan biri tarafından yönetildiği takdirde
komşular arasında ikilik çıkarak yaptırım uygulanmasına izin verilmeyecek hatta sorun
çözülmeyecektir.  Bu ve bunun gibi sorunlar ile uğraşılmak istenilmediği durumlarda firmamızdan
profesyonel yöneticilik hizmeti alabilirsiniz.

Sitelerdeki Merdivenler Hangi Aralıklarla Temizlenmeli

İnsanların toplu olarak yaşamlarını sürdürdükleri ortak kullanım alanlarına, apartman ve siteler de
dâhildir. Apartman ve siteler ortam yaşam alanları olduğu için, daha çok hijyenin bulunması gereken
yerlerdir. Temiz ve hijyenik bir ortam yaratmak için, düzenli olarak apartman ve sitelerin temizliğinin
yapılması gerekir. Günümüzde site yaşamının giderek çoğalması sebebiyle, bu alanların da çok sık
olarak temizliğe ihtiyacı vardır. Siteler, diğer barınma alanlarına göre daha konforu ve güvenli
ortamlar sunar. Bu sebeple buralardaki yaşam, her gün biraz daha ilgiye maruz kalır. İnsanlar konfor
denildiği zaman akıllarına ilk olarak temizliği getirir. Bir sitenin konforunu, temizliği belirler. Apartman
ya da site gibi ortamlarda da temiz olarak görülmek istenen yerlerin başında merdivenler gelir.
Sitelerdeki merdivenler, haftada bir, iki haftada bir gibi sürelerle temizlenebildiği gibi, kişilerin
istediğine göre de süreler belirlenebilir.
Sitelerdeki merdivenler nasıl temizlenmelidir?
Ortak yaşam alanlarından biri olan apartman ya da sitelerin temizliği, planlamalar yapılarak
gerçekleştirilmelidir. Sitelerin birçoğu temizlik planlamalarını, haftada en az bir kez olacak şekilde
genel temizliklerini, iki ayda bir sürelerde ise detaylı temizliklerini yapmayı planlayabilir. Temizlik
yaparken temizlik malzemelerin çok ağır kimyasallardan oluşanlardan olmaması gerekir. Hoş kokan ve
insan sağlığına tehdit etmeyen temizlik malzemeleri, hem temizlik yapan kişiler tarafından hem de
site ya da apartman sakinleri tarafından daha çok tercih edilir.
Site merdivenleri temizlenirken dikkat edilmesi gerekenler
Birden çok apartmanın bulunduğu mekânlara site denilir. Bu alanlarda yaşam çok hareketlidir. Bu
denli hareketli olan ortamda çok sık temizlenmesi gerekir. Haftada bir yapılan genel temizlik ve iki
ayda bir yapılan detaylı temizlik siteler için ideal temizlik süreleridir. Site temizlikleri, ayrıntı isteyen
temizliklerdir. Sadece binanın içini temizlemek yeterli olmaz. Ayrıca bina önündeki yeşilliklerin de
temiz tutulması gerekir. İnsanların çok sık bulunduğu bu mekânlar çok hızlı kirlenir. Yeşil alanlara
temizliğin yanı sıra, düzenli olarak ilaçlama ve bakım yapılmalıdır. Otopark, yüze havuzu, süs havuzu,
ortak gezilen alanlar ve oyun parklarının temizliği, düzenli bir şekilde yapılmalı ve ilaçlama süreleri
doğru bir şekilde takip edilmelidir. İlaçlama gibi işlerden kişinin kendisinin uzak durması, gerekirse
uzman kişilerden yardım alması gerekir. Yapılan site temizliklerindeki en önemli amaç, sitede yaşayan
kişilerin bu temizlikten etkilenmemesini sağlamak olmalıdır. Aksine olumsuz durumlarla
karşılaşılabilir.

Site Yönetimi Kararları Nasıl Alınır?

Site yönetim kararları, apartman yönetiminden biraz daha detaylı bir organ yardımı ile alınır. Siteler,
birbirinden bağımsız apartmanlardan oluşur. Bu apartmanlar, tek bir yöneticiyi seçmek için oy
kullanırlar. Site yönetimi oy kullanırken, yönetim kurulunu da belirlemek zorundadır. Yönetim kurulu
da üç asıl ve üç yedek üyeden oluşacaktır. Site yöneticisi her sene yenilenecektir. Gerekirse, yönetici
değişebilecek ya da aynı kalacaktır. Site yönetiminde kararlar oy çoğunluğu ile alınacaktır. Yapılacak
oylama sonucu çoğunluk isteği kabul görecektir. Site yönetiminde olağanüstü durumlar olduğu
takdirde bir sene beklenmeksizin toplantı yapılabilecektir.
Site Yönetiminin Profesyonel Şirketlerce Yürütülmesi
Site yönetimleri oldukça zor ve karışık süreçlere tabidir. Mali ve hukuksal boyutları önem arz eden
olaylar meydana gelebilecektir. Bu nedenle, site yönetiminin site sakinlerinden ziyade, profesyonel
kuruluşlarca idare edilmesi gerekecektir. Site yönetimi oldukça zor ve bilgi gerektiren bir konudur.
Bazı ihtilaflı durumlar, site sakinlerinin yöneticiye karşı tavır almasına neden olabilir. Böyle büyük
siteler için, tarafsız bir yönetim mekanizmasına yönelmek gerekecektir. Bu yönetim şirketleri hem
hukuki hem de mali mevzuata hakim kuruluşlardır. Her türlü karar, kanun ve yönetmeliklere uygun
olarak idare edilecektir.
Site Yönetiminde Tecrübeli Kuruluşlardan Hizmet Alınması
Site yönetimi için hizmet veren kuruluşumuz, bu konuda deneyimli firmaların başında gelmektedir.
Site içerisinde oluşabilecek büyük bir arızaya da anında müdahale edilecektir. Sitede oluşabilecek
arzalar tek bir apartmanın arıza ve sorunlarından daha büyük boyutta olabilir. Güvenlik, temizlik gibi
hizmetler bir şirket tarafından verilebilir. Dışarıda alınacak bu hizmetler karşılığında da görevlilerin
sigortalarının yatırılması gerekecektir. Bunun atlanması, mali açıdan site için büyük sorumluluklar
doğuracaktır. Bu nedenle profesyonel bir şirketle çalışmak önem taşır. Site yönetiminde uzmanlaşmış
kadromuzla, güvenilir hizmet sunmaktayız.
Site İçerisinde Alınacak Kararların Kanunlara Uygun Olması
Site yönetimi, firmamız tarafından yürütüldüğü zaman, hukuksal açıdan sıkıntı yaşanmayacaktır.
Alınan kakarlar, karar defterleri, noter onayları firmamızca takip edilecektir. Sitede oluşan herhangi
bir arızaya da müdahale anında olacaktır. Zaman kaybetmeden hızlı ve güvenilir çözümler
sunulacaktır. Site yönetimi için, firmamızdan destek alınması önerilir.

Herkes Site Yönetimine Katılım Sağlayabilir mi?

Site yönetimi çok basit gibi görünen ancak düşünüldüğünden çok daha zahmetli ve külfetli bir iştir.
Günlük hayatta işiyle uğraşan insanlar akşam evine geldiğinde huzurlu ve güvenli bir sitede oturmak
gününü geçireceği sevdikleriyle mutlu ve huzurlu yaşayabileceği bir yer ister. Bunun için sitede ev
ararken öncelik güvenlik olmuştur. Ancak bununla kalmayıp yaşayacağı sitede komşularıyla
yaşayacağı ilişkiler ve site yönetimi tarafından verilecek kararlar da o sitede oturacak kişiyi azami
derecede ilgilendirir. Sitede oturanlar o sitenin yönetiminde söz sahibi olmayı isterler. Kendileri
hakkında alınacak kararları sorgulama ve değiştirebilme hakkını kendilerinde görürler. Bu yüzden site
yönetiminde hak sahibi olmak için gerekli işlem ve girişimlere katılırlar.

Site Yönetimi Nasıl Olmalı?

Site yönetimi veya site kurulu o sitede oturan kişilerin hepsini kapsar ve o yönetimin aldığı kararlar o
sitede yaşayanlar için bağlayıcıdır. Bu site yönetimine katılan her kişinin kabul edip üzerinde ittifak
olduğu bir kurumdur. Site yönetimi nasıl olmalı peki;
 Site yönetimi adil olmalıdır.
 Alınan kararlar herkesin anlayacağı şekilde açık ve net olmalıdır.
 Toplantı yapılmadan belli süre önce sitede oturanlara haber verilmelidir.
 Alınan kararlarda herkesin olumlu görüşü alınmalı, kabul edilmeyen kurallar herkesin kabul
edeceği ve riayet edeceği şekilde dizayn edilmelidir.
 Toplantı sırasında herkese söz hakkı verilmeli. Fikirler ve farklılıklar olgunlukla karşılanmalıdır.
Bir karar alınacağı zaman o sitede oturan kişilerin durumları göz önüne alınarak değerlendirme
yapılmalı.

Neden Profesyonel Site Yönetimi?

Apartmanlarda ve kalabalık sitelerde oturanlar sabah işe gidip akşam eve dönen çok yoğun
insanlardır. Gün içinde oluşabilecek sorunları çözmeye imkân ve zamanları olmayabilir. Bu yüzden
gün içinde sitede oluşabilecek her hangi bir soruna müdahale ve çözüm uygulamak için site yönetimi
ve kadrosu şarttır. Bu konuda mağdur olmamak ve oluşabilecek sorunları en kısa sürede çözmek için
firmamızdan destek almanız sizlerin adına en doğru karar olacaktır. Yıllardır verdiğimiz hizmetlerle
tecrübe sahibi olmuş ve bu zamana kadar hiç bir müşterimize  mağduriyet yaşatmamanın gururu
içerisinde işimize devam etmekteyiz.

Apartman Temizliği ve Bakımı Nasıl Yapılır?

Apartman dairelerinde yaşıyorsak ve kalabalık bir bina ise Apartman Temizliği ve Bakımı vazgeçilmez olmalıdır.
Toplu yaşam alanları kısa sürede kirlenmektedir. Bu yüzden sağlık açısından yaşadığımız apartmanı
düzenli bir şekilde temizletmeliyiz. Bu işlemi genelde apartman sakinleri kendileri yapmaya
çalışıyorlar. Fakat bir zaman sonra düzensizlik oluyor. Eşit olabilmek için haftanın belirli günlerinde
düzenli bir şekilde apartman dışında biri tarafından yapılabilir. Apartman temizliği evin içindeki
temizlik kadar önemlidir. Çünkü dışarıdaki pislik içeriye giriyor ve temizlenmezse birikiyor, mikrop
yayıyor. Çeşitli bulaşıcı hastalıklar bu yüzden yayılabiliyor.
Binanın Girişine Tedbir Konmalı
Kalabalık olan apartmanlarda en çok şikâyet edilen konu çamurlu ayaklarla binaya girilmesidir. Bunun
için binanın girişine paspas konulabilir  ve sorun çözülebilir. Apartmanın temizliğinden sorumlu olan
kişinin bazı kuralları apartman sakinlerine bildirmesi gerekir. Bu şekilde düzen sağlanmış olur.
Temizlik için alınan görevlinin güvenilir olmasına dikkat etmeliyiz. Bu yüzden bir şirket tarafından
görevlendirilen birisinin olması en sağlıklısıdır. Şirketler çalışanlarını araştırarak çalışma alanında takip
ettikleri için güven yüzdesi fazladır. Apartmanda herhangi bir sorunla karşılaşıldığında görevli ile
şirketle görüşülmelidir. Hukuki bir işlem gerekiyorsa burada şirketin olması ciddiyeti sağlayacaktır.
Temizlik İşçilerinin İmkânları Sağlanmalı
Şirkete temizlik işçisi talebiyle gelen müşterilerimize önerilerimiz şunlardır: Çalışacak kişinin
sigortasının olup olmadığını sormalısınız. Bunun sebebi her anlamda güven sağlanmasıdır. İş güvenliği
açısından her çalışanın sigortası olmalıdır. Çalışacak kişinin şirket tarafından belirli aralıklarla kontrol
edilmesi talep edilmelidir. İşini hakkıyla en iyi şekilde yapması bina sakinlerinin güvenini
toplayacaktır. Bu sayede uzun vadeli bir kalıcılığı sağlanacaktır. Ayrıca yalnızca temizlik yapan kişinin
güveni ve tutumu değil bina sakinlerinin de tavrı önemlidir. Bina sonuç olarak temizleniyor
düşüncesiyle rahat hareket etmemelisiniz. Bu durum temizleyen kişiye şirkete saygısızlık oluşturur.
Çalışan görevliye saygı duyarsak ve teşekkür edersek karşılıklı memnuniyet sağlanmış olur. Çalışan
görevlinin bina yöneticisiyle bağlantılı olması gerekir. Bazı konularda ortak fikirler sunabilirler. Bina
sakinleri de ortak karar alıp bunu gerçekleştirebilir. Bu konuda İmer  Yönetim Şirketi size temizlik
elemanları ile yardımcı olacaktır. Şirket çözüm odaklı olup, hizmet içi çalışmalar yapmaktadır.

Haber Mersin Profesyonel Yöneticilik

Haber Mersin Profesyonel Yöneticilik

Yıllar süren birikiminizi hiçbir tereddüt etmeden müteahhitini tanıdığınız bir prestijli projeye bağlayıp düşen faiz oranları ile birlikte kira öder gibi ev sahibi oldunuz. Mersin Profesyonel Yöneticilik.

Dairenize taşındınız ve yaşamın başlamasını bekliyorsunuz… Sonrası ümit ettiğiniz gibi olmadı mı? Ne yapacaksınız? Evi iade edebilir misiniz? Devamı yazımızda…

Yeni yapılaşmada satış sonrası evinizin değer kaybını önlemek için site yönetimi çok büyük rol oynamaktadır. Merkezi ısıtma sisteminin zorunlu olduğu binalarda gaz dağıtım şirketi tüm dairelerin abonelikleri olduktan sonra merkezi doğalgazın depozitosunu site yönetiminden talep etmektedir.

Daire sahiplerini bulmanız,
Yatırımcıları gaz abonesi yapmak,
Aidatları tahsil etmek,
Doğalgaz kazan depozitosu toplamak,
Sosyal alanların sorumluluğu,
Müteahhit ile ilgili problemler… Yönetici ne yapmalı?

Profesyonel Yöneticilik anlayışı burada devreye girmektedir. Kat maliklerinin hakları ve menfaatleri gözetilerek hukuksal zeminde şeffaf gelir gider takip sistemi ile abone olmayan dairelerin yerine abone olarak faturayı hukuki birime tevdii ederek sistemi yoluna koymak yönetimin asli görevidir. Yazın yaşamın başladığı sitede kışın doğalgazı kullanabilmek için arayın 0530 731 18 30

Apartman ve Sitenizin Yönetimini Profesyonellere Bırakın

Apartman ve Sitenizin Yönetimini Profesyonellere Bırakın!

Apartman ve Sitenizin Yönetimini Profesyonellere Bırakın!

Apartman, Bina, Rezidans, İş Merkezi Yönetim İşini Layığı ile Yerine Getiren Firmamız Mersin’de MEZİTLİ, TOROSLAR ve YENİŞEHİR bölgelerinde sizlere hizmet vermekten gurur duyar! DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN… Ücretsiz Destek İçin ARAYIN: 0324 235 3 235

Mersin’de apartman ve sitelerin profesyonel yönetimi.

Apartman Yöneticiliği Kavramının Açıklaması

Apartman Yöneticiliği Kavramının Açıklaması

Apartman Yöneticiliği Kavramı

Her geçen gün farklılaşan ihtiyaçlarımız doğrultusunda farklı farklı unsurlara ihtiyaç duyabilir, bu bağlamda son derece etkin çözümler üreterek, yaşantımıza uyarlayabiliriz. Yeni yaşam biçimlerine adapte olarak, istenilen başarıyı ihtiyaçlarımızı karşılama noktasında da uygulayarak, farklı bir düzen seçeneklerinin hayatımızda var olmasını isteyebiliriz. Bu tür seçenekleri hayatımıza dahil ettiğimiz süre içerisinde, var olma aşamasında kendimizi görebilecek ve bu noktada davranışlarımızı sergileyebileceğiz. Bu davranışlar neticesinde istenilen yaşam ortamını sağlayabilecek ve gündelik yaşantımızın bir parçası haline getirerek, bu noktada gereken şekilde hareket ederek, hayatımızın daha üst standartlarında yaşama noktasında fayda sağlayacak bir gelişme ile karşı karşıya bulunabileceğiz.

Apartman Yöneticiliği Kavramının Açıklaması

Günlük yaşantımızın gereklilikleri arasında yer alan unsurlarından bir tanesi olarak ön planda bulunan ve gerekli düzeyde hayatımızda yer ettiği takdirde farklı bir tutum sergileme anlamında farklı bir seçenek ile karşılaşma unsuruna tanıklık etme noktasında kendimizi bulabilerek istenilen olumlu neticelere ulaşarak farklı konumlardaki yaşantımızı sürdürerek bu tür faktörler eşliğinde gündelik yaşantımızı sürdürebileceğiz. Bu anlamda istenilen sürece dahil olma anlamında apartmanlar ön plana çıkarak, tüm barınma ihtiyaçlarımızı karşılayacak yapılar olarak kendilerini göstermektedirler. Bu noktada istenilen seviyede yer edinmek için ortaya atılan bu bina şekillerinin de elbette ki gereksinimleri olacak ve tüm apartman sakinlerinin ortak çalışması sonucunda ortadan kaldırılacaktır.

Bu tür barınma ihtiyaçlarımızı karşılama noktasında kendisini gösteren apartman yapıları sayesinde etkili bir konumda tutunmayı başarmış, insanların yoğun bir biçimde oluşturmasına sebep olmuştur. Bu yüzden genellikle istenilen sonuçların ortaya çıkması anlamında belli bir nitelik kazanacak ve belli bir statü kazanarak, insanların yaşantısında önemli bir duruş sergileyecektir.

İnsanların hayatında önemli bir noktada bulunan apartmanların, belli başlı gereksinimleri oluşacağından dolayı, bazı gereksinimlerin karşılanması noktasında fayda sağlayacak olan yöneticilik kavramları ortaya çıkacaktır. Genelde bu tür uygulamalar sonucunda apartman öneticiliği kavramı ortaya çıkar ve bu noktada önemli olacak bir yönetim kurulu oluşturulması gerekir. Bu aşamada olması gereken sonuçlar ortaya çıktığından dolayı, son derece uygun olarak ihtiyaçlar giderilecek ve apartman sakinlerinin daha uygun bir ortamda yaşantıları sürdürülmeye devam edecektir.

Apartman yöneticilerinin faaliyette olduğu süre içerisinde istenilen olumlu sonuçlarla karşılaşma anlamında pek çok fayda sağlayarak, istenilen şekilde apartmanın tüm sorumluluklarını üstüne alacak ve bu bağlamda gereken şekillerde çalışma sergileyerek, tüm apartman sakinlerinin memnun olmasını sağlama noktasında çaba sarf edecektir. Bu noktada faaliyet sergileyecek olan bu unsurlar ile gereken düzeyde çalışma sergileyecek olan apartman yöneticileri, bu bağlamda apartman sakinlerine de rapor vererek, yapılan işlemlerin gerçekleştirmeleri yapma noktasında onay alacak ve mali kaynak isteyecektir. Apartmanın daha da düzenli bir hal alması için apartman yöneticilerinin de aktif bir biçimde çalışma içerisinde olarak bu bağlamda istenilen başarı sağlanmaya çalışılacaktır.

Bizi arayın: 0324 325 3 325

Apartman Yöneticiliği Kavramı Nasıl Ortaya Çıkmıştır

Apartman Yöneticiliği Kavramı Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Apartman Yöneticiliği Kavramı Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

İnsanların yaşantısını sürdürebilme noktasında bazı temel gereksinimlerini hayatına ekleyerek; bu şekilde etkin bir tutum sergileyerek, bu anlamda başarı sağlayabilmeleri gerekmektedir. Bu tür temel ihtiyaçların bir tanesi de barınma gereksinimi olarak değerlendirilerek; bu noktada her zaman insanın temel arayışları içerisinde var olmayı başarmıştır. temel arayışlarını gerçekleştirmek amacıyla türlü türlü yapı seçeneklerini hayatlarına dahil ederek, bu noktada şehirleşmenin de ilk adımlarını atmışlardır. Şehirleşme sürecinde de apartmanlar daha fazla ön plana çıkmaya yakın zaman içerisinde başlayarak, bu bağlamda son derece etkili bir unsur olarak yer etmeyi başarmış ve gündemimizde kalıcı bir etki bırakmıştır.

Şehirleşme unsurunda ön plana çıkan apartmanlar; bünyelerinde birden fazla aileyi bünyesinde tutabilecek şekilde kendilerini hayatımızda hissettirerek, genelde tercih edilen bina çeşidi olarak değerlendirilmeye alınırlar. Bu bağlamda son derece etkili bir unsur olarak dikkatlerin üzerinde yoğunlaşmasını sağlayan apartmanlar; bu bağlamda son derece uygun bir unsur olarak hayatımızda yer edinse de bazı olumsuzluklarla da karşılaşılabilinecektir. Toplumsal anlamda birlikte yaşamanın gerekliliklerine apartman sakinleri arasında da uyulmaya özen gösterilmeli; aksi takdirde olumsuz bir sonuçla karşılaşılacağı da gözlerden kaçmamalıdır. Bu tür durumlarda arabulucu nitelikler taşıyan ve apartmanın genel sorunlarıyla da ilgilenme hususunda son derece aktif bir çalışma sergileyecek bir kişiyi görevlendirerek; toplumsal hayatımızın vazgeçilmezi konumunda bulunan apartmanları, daha iyi seviyeye taşıma amacı güdecek çalışmalarda bulunabilirsiniz.

Oluşan apartmanlarda yaşamaya başlayarak, belli komşuluk ilişkileri dahilinde kendisini gösteren kişiler, bazı olumsuz durumlarla karşılaşmama adına aralarından bir yetkili seçerek; apartman yöneticiliği görevine tabii tutarlar. Bunun yanı sıra denetleyici nitelikteki apartman yöneticiliği kurulu da oluşturularak, işlerin daha hızlı yürütülmesi anlamında bir girişimde bulunularak, daha iyi koşullar içeren bir apartmanda yaşamayı tercih ederler. Apartman sakinlerinin bu tür girişimleri dahilinde etkileyici bir tutum sergilenmelidir ki söz konusu anlamda oldukça başarılı bir çalışma yürütülebilinsin. Böylelikle olumsuz şartlar ortadan kalksın ve apartmanda yaşayan kişilerin gündelik yaşantıları daha sorunsuz bir hale dönüşsün. Bu nitelikleri değerlendirerek, istenilen tercihler de göz önünde bulundurulsun.

Apartman yöneticiliği yetkisi sanıldığı kadar kolay bir mercii olmadığından dolayı, bu denli sorumluluklar, sadece altından kalkabilecek yetilere sahip olan kişilere devredilmelidir. Bu noktada fayda sağlayacak en uygun seçim yapılmalı; apartmanın düzeni hakkında fayda sağlayacak olan kişiler yönetime getirilmelidir. Bu seçenekleri içerisinde barındıran kişilerin seçilme noktasında baskı yapılmalı ve adaylar arasına girmesi sağlanarak; apartman yöneticiliğine ilk adımı atması yönünde destek verilmelidir. Böylelikle en uygun seçeneği göz ardı da etmeyerek; bu noktada istenilen başarılı sonuçları gözlemleyebilme seçeneği de sizin yanınızda olacaktır. Apartman yöneticiliği yetkisi dahilinde bu tür çalışmalar yapılacak ve bu bağlamda olumlu sonuçların ortaya çıkması da tamamıyla sizlere bağlıdır.

Bizi Arayın: 0324 325 3 325