Hakkımızda

İmer Yönetim (Mezitli ve Yenişehir)

Hakkımızda | Mezitli profesyonel Site Yönetimi

Profesyonel Yöneticilik site ve apartmanınızdaki kat maliklerinin komşuluk ilişkileri yaşamasını sağlayıp, para ve ödeme konularını kendisi idare eder.

Site ve Apartmandaki eksikleri, eskiyen demirbaşların değişimi bakım ve onarım işlemlerini kat maliklerinin aldıkları karar ile uygular. Ödemeleri toplar ve satın alma kurulunun vereceği kararla işleme başlar.

Çok kısa bir süre önce Mersin ili Akdeniz ilçesinde bulunan Ömer koçak apartmanı toplantısında alınan 100.000TL lik yatırım bütçesi kararı sonrasında ilk programa asansör yapımı ile başlanmış ve teslim edilmiştir.

Tüm maliklerin kat mülkiyeti hukuku çerçevesinde ortak menfaat ile bir araya geldikleri ve anlaşmazlıklar daha oluşmadan adil çözüm ile tarafımızca yönetilen toplantılarda taşınmazın değerini artıran kararlar alınmaktadır.